Конференция QA Fest 2016

Доклад «Как QA инженеры могут повлиять на качество продукта? Или не могут?»
Николай Алименков

Обсуждение (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *